تاکت سوییچ SMD

    700 تومان

    • 5 پین (1 پین بدنه)
    • 3*6*6 میلیمتر