نمایش 1–12 از 366 نتیجه

خازن الکترولیتی

خازن الکترولیتی نوعی خازن است که بدنه آن از آلومینیوم است و داخل آن از صفحات رسانای یونیزه شده استفاده شده که میزان ذخیره سازی برق در این نوع خازن ها نسبت به خازن های دیگر بیشتر است . در این خازن ها اگر پایه + و – جابجا استفاده شود بعد از مدت کمی خازن منفجر می شود. این نوع خازن ها اغلب در مدارات الکترونیکی به کار می روند.

خازن ها

خازن الکترولیتی

خازن الکترولیتی 47uF / 50V

850 تومان

خازن الکترولیتی

خازن الکترولیتی 10uF / 50V

550 تومان

خازن الکترولیتی

خازن الکترولیتی 220uF / 25V

950 تومان

خازن الکترولیتی

خازن الکترولیتی 100uF / 25V

700 تومان

خازن الکترولیتی

خازن الکترولیتی 4.7uF / 50V

600 تومان

خازن الکترولیتی

خازن الکترولیتی 1000uF / 16V

2,000 تومان

خازن الکترولیتی

خازن الکترولیتی 1000uF / 25V

2,800 تومان

خازن الکترولیتی

خازن الکترولیتی 22uF / 50V

700 تومان

خازن الکترولیتی

خازن الکترولیتی 100uF / 35V

850 تومان

خازن الکترولیتی

خازن الکترولیتی 470uF / 35V

1,900 تومان

خازن الکترولیتی

خازن الکترولیتی 1uF / 50V

480 تومان

خازن الکترولیتی

خازن الکترولیتی 1000uF / 10V

1,500 تومان