نمایش 13–24 از 366 نتیجه

خازن الکترولیتی

خازن الکترولیتی 22uF / 400V

4,600 تومان - 5,000 تومان

خازن الکترولیتی

خازن الکترولیتی 10uF / 400V

3,700 تومان

خازن الکترولیتی

خازن الکترولیتی 2200uF / 16V

3,700 تومان

خازن الکترولیتی

خازن الکترولیتی 330uF / 25V

1,200 تومان

خازن الکترولیتی

خازن الکترولیتی 330uF / 16V

750 تومان

خازن الکترولیتی

خازن الکترولیتی 100uF / 35V

850 تومان
ناموجود

خازن الکترولیتی

خازن الکترولیتی 47uF / 35V

500 تومان

خازن الکترولیتی

خازن الکترولیتی 4.7uF / 50V

540 تومان

خازن الکترولیتی

خازن الکترولیتی 680uF / 16V

1,500 تومان

خازن الکترولیتی

خازن الکترولیتی 220uF / 160V

7,500 تومان

خازن الکترولیتی

خازن الکترولیتی 220uF / 16V

600 تومان
ناموجود

خازن الکترولیتی

خازن الکترولیتی 33uF / 450V

13,500 تومان