نمایش 13–24 از 366 نتیجه

خازن الکترولیتی

خازن الکترولیتی 22uF / 400V

5,336 تومان - 5,800 تومان

خازن الکترولیتی

خازن الکترولیتی 220uF / 10V

450 تومان

خازن الکترولیتی

خازن الکترولیتی 220uF / 16V

750 تومان

خازن الکترولیتی

خازن الکترولیتی 220uF / 50V

1,700 تومان

خازن الکترولیتی

خازن الکترولیتی 10uF / 400V

4,500 تومان

خازن الکترولیتی

خازن الکترولیتی 10uF / 450V

5,500 تومان

خازن الکترولیتی

خازن الکترولیتی 47uF / 16V

700 تومان

خازن الکترولیتی

خازن الکترولیتی 15uF / 400V

6,500 تومان
ناموجود

خازن الکترولیتی

خازن الکترولیتی 47uF /25V

800 تومان

خازن الکترولیتی

خازن الکترولیتی 220uF / 35V

980 تومان

خازن الکترولیتی

خازن الکترولیتی 6.8uF / 400V

2,200 تومان

خازن الکترولیتی

خازن الکترولیتی 100uF / 10V

450 تومان