محصولات حراجی

تخفیف!
ناموجود
قیمت اصلی 17,000 تومان بود.قیمت فعلی 15,000 تومان است.
تخفیف!
ناموجود
قیمت اصلی 16,500 تومان بود.قیمت فعلی 15,000 تومان است.
تخفیف!
ORIGINAL
ناموجود
قیمت اصلی 25,000 تومان بود.قیمت فعلی 20,000 تومان است.
تخفیف!
ناموجود
قیمت اصلی 8,000 تومان بود.قیمت فعلی 6,500 تومان است.
تخفیف!
ناموجود

DOB / دی او بی

DOB 15W

قیمت اصلی 18,000 تومان بود.قیمت فعلی 16,200 تومان است.
تخفیف!
تخفیف ویژه
ناموجود
قیمت اصلی 255,000 تومان بود.قیمت فعلی 230,000 تومان است.
تخفیف!
اورجینال
ناموجود
قیمت اصلی 50,000 تومان بود.قیمت فعلی 47,500 تومان است.
تخفیف!
ناموجود
قیمت اصلی 40,000 تومان بود.قیمت فعلی 38,000 تومان است.
تخفیف!
ناموجود
قیمت اصلی 35,000 تومان بود.قیمت فعلی 31,000 تومان است.
تخفیف!
ORIGINAL
ناموجود
قیمت اصلی 198,000 تومان بود.قیمت فعلی 178,000 تومان است.
تخفیف!
ناموجود
قیمت اصلی 25,000 تومان بود.قیمت فعلی 17,000 تومان است.
تخفیف!
ORIGINAL
قیمت اصلی 20,000 تومان بود.قیمت فعلی 17,000 تومان است.
تخفیف!
ناموجود

Head Light / هد لایت

هدلایت 15 وات

قیمت اصلی 39,000 تومان بود.قیمت فعلی 33,000 تومان است.
تخفیف!
ناموجود
قیمت اصلی 38,000 تومان بود.قیمت فعلی 35,000 تومان است.
تخفیف!
ناموجود
قیمت اصلی 65,000 تومان بود.قیمت فعلی 58,000 تومان است.
تخفیف!
ناموجود
قیمت اصلی 50,000 تومان بود.قیمت فعلی 42,000 تومان است.
تخفیف!
ORIGINAL
ناموجود
قیمت اصلی 75,000 تومان بود.قیمت فعلی 69,800 تومان است.
تخفیف!
محصول ویژه
ناموجود
قیمت اصلی 200,000 تومان بود.قیمت فعلی 180,000 تومان است.
تخفیف!
ORIGINAL
ناموجود
قیمت اصلی 95,000 تومان بود.قیمت فعلی 85,000 تومان است.
تخفیف!
ORIGINAL
ناموجود
قیمت اصلی 150,000 تومان بود.قیمت فعلی 139,000 تومان است.
تخفیف!
ناموجود
قیمت اصلی 60,000 تومان بود.قیمت فعلی 55,000 تومان است.
تخفیف!
ناموجود
قیمت اصلی 47,000 تومان بود.قیمت فعلی 40,000 تومان است.
تخفیف!
ناموجود
قیمت اصلی 145,000 تومان بود.قیمت فعلی 130,000 تومان است.
تخفیف!
ناموجود
قیمت اصلی 58,000 تومان بود.قیمت فعلی 45,000 تومان است.
تخفیف!
ناموجود
قیمت اصلی 98,000 تومان بود.قیمت فعلی 72,000 تومان است.
تخفیف!
ناموجود
قیمت اصلی 85,000 تومان بود.قیمت فعلی 69,500 تومان است.
تخفیف!
ناموجود

بردهای توسعه

ماژول NodeMcu ESP8266 CH340

قیمت اصلی 78,000 تومان بود.قیمت فعلی 70,000 تومان است.
تخفیف!
محصول ویژه
ناموجود
قیمت اصلی 80,000 تومان بود.قیمت فعلی 74,000 تومان است.
تخفیف!
ناموجود

DOB / دی او بی

رشد گیاه 50 وات

قیمت اصلی 88,000 تومان بود.قیمت فعلی 65,000 تومان است.
تخفیف!
ناموجود

DOB / دی او بی

DOB 48W

قیمت اصلی 55,000 تومان بود.قیمت فعلی 51,000 تومان است.
تخفیف!
ناموجود

DOB / دی او بی

DOB 50W

قیمت اصلی 75,000 تومان بود.قیمت فعلی 66,000 تومان است.
تخفیف!
ناموجود
قیمت اصلی 55,000 تومان بود.قیمت فعلی 49,500 تومان است.
تخفیف!
ناموجود

DOB / دی او بی

ال ای دی DOB 150W

قیمت اصلی 250,000 تومان بود.قیمت فعلی 198,000 تومان است.
تخفیف!
ناموجود

DOB / دی او بی

DOB 50W Shine

قیمت اصلی 65,000 تومان بود.قیمت فعلی 59,000 تومان است.
تخفیف!
ناموجود

متفرقه

آی سی PAM8403

قیمت اصلی 8,000 تومان بود.قیمت فعلی 7,000 تومان است.
تخفیف!
تست شده
ناموجود
قیمت اصلی 598,000 تومان بود.قیمت فعلی 548,000 تومان است.
تخفیف!
تست شده
ناموجود
قیمت اصلی 245,000 تومان بود.قیمت فعلی 228,000 تومان است.
تخفیف!
ناموجود

حسگر و سنسور

ماژول HX711

قیمت اصلی 19,000 تومان بود.قیمت فعلی 18,200 تومان است.
تخفیف!
ناموجود
قیمت اصلی 16,500 تومان بود.قیمت فعلی 15,500 تومان است.
تخفیف!
ناموجود
قیمت اصلی 75,000 تومان بود.قیمت فعلی 66,000 تومان است.
تخفیف!
ناموجود
قیمت اصلی 252,000 تومان بود.قیمت فعلی 240,000 تومان است.
تخفیف!
ORIGINAL
ناموجود
قیمت اصلی 33,000 تومان بود.قیمت فعلی 24,000 تومان است.
تخفیف!
ناموجود
قیمت اصلی 75,000 تومان بود.قیمت فعلی 62,000 تومان است.
تخفیف!
ناموجود
قیمت اصلی 49,000 تومان بود.قیمت فعلی 42,000 تومان است.
تخفیف!
ناموجود

موتور های DC ساده

موتور 15000 دور DC

قیمت اصلی 185,000 تومان بود.قیمت فعلی 175,000 تومان است.

با ما همراه باشید