محصولات حراجی

حراج!
ORIGINAL
23,500 تومان
حراج!
تخفیف ویژه
حراج!
39,000 تومان
حراج!
3,900 تومان
حراج!
2,750 تومان
حراج!
5,900 تومان
حراج!
ORIGINAL
حراج!
ORIGINAL
28,900 تومان
حراج!
ORIGINAL
54,800 تومان
حراج!
تخفیف ویژه
9,450 تومان
حراج!

قطعات

آی سی IR4427S

58,000 تومان
حراج!
ORIGINAL
30,000 تومان
حراج!
ORIGINAL

قطعات

آی سی 54B65

24,500 تومان
حراج!
ORIGINAL
در انبار موجود نمی باشد
16,500 تومان
حراج!
2,600 تومان
حراج!
82,800 تومان
حراج!
ORIGINAL
در انبار موجود نمی باشد
92,000 تومان
حراج!
ORIGINAL
59,500 تومان
حراج!
45,000 تومان
حراج!
35,000 تومان
حراج!

متفرقه

آی سی LB11988

84,500 تومان
حراج!
تست شده
در انبار موجود نمی باشد
295,000 تومان
حراج!
22,000 تومان
حراج!
8,000 تومان
حراج!

DOB / دی او بی

DOB 9W

11,500 تومان
حراج!
88,500 تومان
حراج!
ORIGINAL
47,000 تومان
حراج!

تک فاز

پل دیود MB6S

330 تومان
حراج!
تست شده
138,000 تومان
حراج!

DOB / دی او بی

ال ای دی DOB 50W

58,000 تومان
حراج!
در انبار موجود نمی باشد
15,000 تومان
حراج!
ORIGINAL
48,000 تومان
حراج!
ORIGINAL
در انبار موجود نمی باشد
12,500 تومان
حراج!
در انبار موجود نمی باشد
حراج!
8,500 تومان
حراج!
15,000 تومان
حراج!
15,000 تومان
حراج!
20,000 تومان
حراج!
ORIGINAL
33,500 تومان
حراج!
ORIGINAL
در انبار موجود نمی باشد
20,000 تومان
حراج!
تخفیف ویژه
در انبار موجود نمی باشد
230,000 تومان
حراج!
34,000 تومان
حراج!
در انبار موجود نمی باشد

DOB / دی او بی

DOB 15W

16,200 تومان
حراج!
اورجینال
در انبار موجود نمی باشد
47,500 تومان
حراج!
8,400 تومان
حراج!
ORIGINAL
33,800 تومان
حراج!

تک فاز

پل دیود DB107

1,500 تومان
حراج!
7,500 تومان
حراج!
در انبار موجود نمی باشد
31,000 تومان
حراج!

متفرقه

آی سی VNQ660

745,000 تومان
حراج!
15,000 تومان
حراج!
ORIGINAL
در انبار موجود نمی باشد
178,000 تومان
حراج!

DOB / دی او بی

DOB 7W

7,560 تومان
حراج!
حراج!
ORIGINAL
حراج!
ORIGINAL
حراج!
35,000 تومان
حراج!
ORIGINAL
29,000 تومان
حراج!
ORIGINAL
در انبار موجود نمی باشد
49,000 تومان
حراج!
مخصوص ماینر - استاندارد
69,000 تومان
حراج!
ORIGINAL
45,500 تومان
حراج!
در انبار موجود نمی باشد
58,000 تومان
حراج!
در انبار موجود نمی باشد
33,500 تومان
حراج!
در انبار موجود نمی باشد

Head Light / هد لایت

هدلایت 15 وات

33,000 تومان
حراج!
75,000 تومان
حراج!
در انبار موجود نمی باشد
35,000 تومان
حراج!
14,500 تومان
حراج!
در انبار موجود نمی باشد
42,000 تومان
حراج!
ORIGINAL
69,800 تومان
حراج!
2,380 تومان
حراج!
25,800 تومان
حراج!
ORIGINAL
69,500 تومان
حراج!
محصول ویژه
در انبار موجود نمی باشد
95,000 تومان
حراج!
ORIGINAL
در انبار موجود نمی باشد
حراج!
ORIGINAL
47,800 تومان
حراج!
ORIGINAL
در انبار موجود نمی باشد
85,000 تومان
حراج!
25,000 تومان
حراج!
33,000 تومان
حراج!
تخفیف ویژه
در انبار موجود نمی باشد
185,000 تومان
حراج!
13,000 تومان
حراج!
11,900 تومان
حراج!
در انبار موجود نمی باشد
40,000 تومان
حراج!
در انبار موجود نمی باشد
45,000 تومان
حراج!
ORIGINAL
23,800 تومان
حراج!
تخفیف ویژه
در انبار موجود نمی باشد
41,500 تومان
حراج!
در انبار موجود نمی باشد
130,000 تومان
حراج!
ORIGINAL
25,000 تومان
حراج!
محصول ویژه
در انبار موجود نمی باشد
74,000 تومان
حراج!
در انبار موجود نمی باشد

DOB / دی او بی

رشد گیاه 50 وات

65,000 تومان
حراج!
38,000 تومان
حراج!
در انبار موجود نمی باشد
69,500 تومان
حراج!
در انبار موجود نمی باشد

بردهای توسعه

ماژول NodeMcu ESP8266 CH340

70,000 تومان
حراج!
68,000 تومان
حراج!
ORIGINAL
18,500 تومان
حراج!
محصول ویژه
در انبار موجود نمی باشد

COB / سی او بی

چیپ سیتیزن 200 وات

330,000 تومان
حراج!
حراج!
در انبار موجود نمی باشد
240,000 تومان
حراج!
3,900 تومان
حراج!
تست شده
330,000 تومان
حراج!
12,000 تومان
حراج!
13,500 تومان
حراج!
ORIGINAL
9,480 تومان
حراج!
ORIGINAL
حراج!
در انبار موجود نمی باشد

DOB / دی او بی

DOB 48W

51,000 تومان
حراج!
17,000 تومان
حراج!
55,000 تومان
حراج!
ORIGINAL
13,800 تومان
حراج!
ORIGINAL
29,000 تومان
حراج!
15,000 تومان
حراج!
ORIGINAL
57,000 تومان
حراج!
3,900 تومان
حراج!
در انبار موجود نمی باشد

DOB / دی او بی

ال ای دی DOB 150W

198,000 تومان
حراج!
34,000 تومان
حراج!
ORIGINAL
10,400 تومان
حراج!
18,000 تومان
حراج!
در انبار موجود نمی باشد
49,500 تومان
حراج!
ORIGINAL
9,900 تومان
حراج!
در انبار موجود نمی باشد

ابزار اندازه گیری

دیمر DC با کلید لمسی (تاچ)

62,000 تومان
حراج!
ORIGINAL
9,480 تومان
حراج!
15,000 تومان
حراج!
ORIGINAL
4,800 تومان
حراج!
ORIGINAL
در انبار موجود نمی باشد
24,000 تومان
حراج!
ORIGINAL
39,000 تومان
حراج!
تخفیف ویژه
13,800 تومان
حراج!
4,950 تومان
حراج!
ORIGINAL
حراج!
ORIGINAL
23,000 تومان
حراج!
ORIGINAL
1,900 تومان
حراج!
در انبار موجود نمی باشد
42,000 تومان
حراج!
ORIGINAL
37,500 تومان
حراج!
ORIGINAL
حراج!
در انبار موجود نمی باشد

DOB / دی او بی

DOB 50W

66,000 تومان
حراج!
21,000 تومان
حراج!
ORIGINAL
59,800 تومان
حراج!
4,950 تومان
حراج!
در انبار موجود نمی باشد
15,500 تومان
حراج!
حراج!
ORIGINAL
35,500 تومان
حراج!
ORIGINAL

آی سی تغذیه / Power IC

آی سی VIPER22A اورجینال

17,500 تومان
حراج!
در انبار موجود نمی باشد

DOB / دی او بی

DOB 50W Shine

59,000 تومان
حراج!
15,000 تومان
حراج!
ORIGINAL
حراج!
ORIGINAL
11,400 تومان
حراج!
ORIGINAL

آی سی تغذیه / Power IC

آی سی VIPER12A اورجینال

13,500 تومان
حراج!
2,100,000 تومان
حراج!
در انبار موجود نمی باشد

موتور های DC ساده

موتور 15000 دور DC

175,000 تومان
حراج!
در انبار موجود نمی باشد

متفرقه

آی سی PAM8403

7,000 تومان
حراج!
تست شده
در انبار موجود نمی باشد
548,000 تومان
حراج!
ORIGINAL
حراج!

Power Transistor

ترانزیستور BD243

6,500 تومان
حراج!
ORIGINAL
52,000 تومان
حراج!
72,000 تومان
حراج!
ORIGINAL
38,500 تومان
حراج!
تست شده
در انبار موجود نمی باشد
228,000 تومان
حراج!
58,500 تومان
حراج!
در انبار موجود نمی باشد

حسگر و سنسور

ماژول HX711

18,200 تومان
حراج!
32,000 تومان
حراج!
ORIGINAL
17,000 تومان
حراج!
20,000 تومان
حراج!

COB / سی او بی

چیپ 50 وات

40,000 تومان
حراج!
ORIGINAL
25,000 تومان
حراج!
در انبار موجود نمی باشد
66,000 تومان
حراج!
حراج!
ORIGINAL
950,000 تومان

با ما همراه باشید