سوکت تغذیه نری روپنلی به همراه جافیوزی و کلید

42,000 تومان

  • بهمراه جافیوزی و کلید
  • 250 ولت
  • 10 آمپر
x