سوکت تغذیه نری روپنلی به همراه جافیوزی و کلید

39,800 تومان

  • بهمراه جافیوزی و کلید
  • 250 ولت
  • 10 آمپر
x