خازن الکترولیتی 4.7uF / 50V

540 تومان

  • 4.7uF / 50V
  • 105 درجه
  • 10 هزار ساعت کار
x