خازن الکترولیتی 3.3uF / 10V

500 تومان

  • 3.3uF / 10V
  • 105 درجه
  • 10 هزار ساعت کار

ناموجود