خازن الکترولیتی 220uF / 160V

7,500 تومان

  • 220uF / 160V
  • 105 درجه
  • 10 هزار ساعت کار
x