خازن الکترولیتی 2.2uF / 6.3V

500 تومان

  • 2.2uF / 6.3V
  • 105 درجه
  • 100 هزار ساعت کار

ناموجود