خازن الکترولیتی 2.2uF / 50V

500 تومان

  • 2.2uF / 50V
  • 105 درجه
  • 10 هزار ساعت کار
x