خازن الکترولیتی 2.2uF / 100V

550 تومان

  • 2.2uF / 100V
  • 105 درجه
  • 10 هزار ساعت کار
x