خازن الکترولیتی 1uF / 50V

480 تومان

  • 1uF / 50V
  • 105 درجه
  • 100 هزار ساعت کار
x