خازن الکترولیتی 1uF / 450V

1,900 تومان

  • 1uF / 450V
  • 105 درجه
  • 100 هزار ساعت کار
x