خازن الکترولیتی 1uF / 250V

850 تومان

  • 1uF / 250V
  • 105 درجه
  • 100 هزار ساعت کار
x