خازن الکترولیتی 1uF / 160V

500 تومان

  • 1uF / 160V
  • 105 درجه
  • 100 هزار ساعت کار

ناموجود