ترمینال فونیکس 7 پین پایه رایت با فاصله پایه 5.08 میلی متر

14,700 تومان

  • 7 پین
  • پایه رایت انگل
  • ترمینال فونیکس / PTR
  • فاصله پایه 5.08 میلی متر
  • PTR 0Pin Right Angle 5.08 mm

 

x