منبع تغذیه DAZHENG PS-305D

    1,780,000 تومان

    • دارای ولوم محدود کننده آمپر
    • 0 تا 30 ولت
    • 5 آمپر