خازن الکترولیتی 220uF / 63V

2,000 تومان

  • 220uF / 63V
  • 105 درجه
  • 10 هزار ساعت کار
x