خازن الکترولیتی 220uF / 100V

4,700 تومان

  • 220uF / 100V
  • 105 درجه
  • 10 هزار ساعت کار
x