خازن الکترولیتی 1uF / 100V

550 تومان

  • 1uF / 100V
  • 105 درجه
  • 100 هزار ساعت کار
x